NDT - Bobath

 

Terapia metodą NDT-Bobath to usprawnianie neurorozwojowe dostarczające dziecku możliwie jak największej ilości właściwych wzorców postawy i ruchu.

Główne zasady metody to:

 • hamowanie odruchów patologicznych
 • normalizacja napięcia mięśniowego
 • dążenie do osiągnięcia prawidłowych ruchów poprzez przemieszczanie w przestrzeni
 • obręczy biodrowej, obręczy barkowej i głowy (punkty kluczowe)
 • kontrolowanie rękami terapeuty wszystkich ruchów,
 • zmniejszanie pomocy terapeutycznej w miarę opanowywania przez dziecko kolejnych czynności
 • dobieranie sposobów wspomagania ruchu przez ręce terapeuty indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka
 • prowadzenie ruchów w takim tempie aby dziecko mogło włączyć się do pracy
 • wystrzeganie się statycznych pozycji i umiejętne prowadzenie dziecka z jednej pozycji do drugiej
 • ścisła współpraca z rodzicami
 • ciągłe powtarzanie i wykorzystywanie w życiu codziennym czynności które dziecko już opanowało i nad opanowaniem których pracuje

Celem ostatecznym usprawniania jest nauczenie dziecka ruchów zbliżonych jak najbardziej do prawidłowych i niezbędnych do samodzielnego życia.

Related Articles