Dzięki Firmie Budimex SA, Dominik mógł podczas ferii zimowych pojechać na turnus rehabilitacyjny do „Filii” Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutycznego Sp. z o.o. w Bielsko-Białej. Firma Budimex przekazała środki finansowe na pomoc i rehabilitację  Dominika. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że firma Budimex SA pomogła właśnie naszemu dziecku. Jest to dla nas ogromne wsparcie. Dominik cały czas jest rehabilitowany, masowany, ma zajęcia z pedagogami i logopedą, ale kilka razy w roku intensywnie pracuje na turnusach rehabilitacyjnych.  Jest to konieczne aby zapobiec przykurczom i skrzywieniom. Na turnusie Dominik ma zawsze 2.5 godziny rehabilitacji na sali oraz godzinę dogoterapii połączonej z terapią ręki, godzinę terapii wzroku, logopedę i SI.

Dziękujemy bardzo firmie Budimex za pomoc finansową.