Integracja sensomotoryczna

 

Metoda Sl została opracowana przez J. Ayres głównie dla dzieci z mikrouszkodzeniami (m.u.m) ośrodkowego układu nerwowego, U tych dzieci dochodzi do zaburzeń przebiegu procesu integracji sensomotorycznej powodujących różnorodne zaburzenia zachowania w szkole ,w domu oraz w środowisku rówieśniczym Omawiane dzieci mają problemy z czytaniem, pisaniem, arytmetyką, ortografią.

Podstawowym przestaniem metody jest fakt, iż w przypadku m.u.m. nieprawidłowo funkcjonują podstawowe układy zmysłów, tzn.: układ westybularny (przedsionkowy), proprioceptywny (kinestetyczny) i dotykowy.

Dzieci z dezintegracją sensomotoryczną prezentują różnorodne objawy, do najczęściej spotykanych należą:

  • zaburzona kontrola poszczególnych części ciała
  • zaburzone poczucie ciała (ze względu na brak odpowiednich doświadczeń sensomotorycznych)
  • nadwrażliwość lub słaba wrażliwość na różne istotne dla funkcjonowania bodźce

Nie mogąc prawidłowo posługiwać się swoim ciałem, dzieci nie koncentrują odpowiednio uwagii nie potrafią sterować swoimi kończynami podczas pisania, mają zaburzenia mowy, zaburzenia kontaktów z rówieśnikami. Zwykle dzieci z wymienionymi zaburzeniami zachowania kierowane są do psychologa, logopedy i pedagoga. Jest to słuszne, ale wielu spośród nich można pomóc stosując odpowiednie ćwiczenia stymulujące podstawowe układy zmysłów.

Ćwiczenia te może prowadzić odpowiednio przeszkolony fizjoterapeuta. Metoda Sl może być stosowana nie tylko u dzieci z łagodnymi objawami neurologicznymi ale
także - po odpowiedniej modyfikacji - u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, upośledzeniem umysłowym czy zespołem Downa.

Related Articles