DSCF4757resize

Zgodnie z art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76) Dominikowi przyznano zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie.

 

Czytaj więcej...

PFP_2012_pion_CMYK-238x238

Fundacja w której Dominik ma założone subkonto i której jest podopiecznym Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” otrzymała  tytuł  "Przedsiębiorstwo Fair Play" – jeden z najbardziej znanych Certyfikatów Rzetelności w Polsce. Tytuł jest dodatkowym potwierdzeniem przestrzegania wartości etycznych, rzetelności i wypełniania zobowiązań finansowych przez naszą Fundację. Gala podczas której zostanie nam uroczyście wręczony certyfikat, odbędzie się 7 grudnia w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki.

Podkategorie