Wystawa prac plastycznych Dominika.

W Muzeum Narodowym – Kamienica Szołayskich w Krakowie odbył się niedawno wernisaż prac plastycznych uczniów z nauczania indywidualnego z Zespołu Szkół Specjalnych nr 11, a więc także prac Dominika.

To była 13 wystawa uczniów, a przedstawione prace plastyczne zostały wykonane rozmaitymi technikami i przy wykorzystaniu różnych materiałów. Uczniowie zostali przywitani na słonecznym dziedzińcu, następnie głos zabrali dyrektorzy - gospodarz Muzeum Narodowego Łukasz Gaweł i dyrektor szkoły Paweł Szczawiński. Ważnym elementem spotkania było rozdanie dyplomów wszystkim artystom i przecięcie wstęgi otwierającej wystawę. Całe spotkanie uświetnił klimatyczny koncert w wykonaniu Aleksandry Pieczary.

Dominik oglądał, razem ze swoją nauczycielką p. Agnieszką, prace plastyczne kolegów i koleżanek, ale dopiero na widok swoich prac rozpromienił się. Bardzo też podobały się Dominikowi na wystawie „Szuflada Szymborskiej” wiersze Wiesławy Szymborskiej słuchane przez telefon.

 

 

Wystawę można oglądać do 27 maja 2018r. w Kamienicy Szołayskich przy pl. Szczepańskim 9 w Krakowie. Serdecznie zapraszamy!

Related Articles